SCHATTINGEN

Een correcte waardebepaling is noodzakelijk bij de verkoop of schenking van uw onroerend goed. Door onze kennis in de vastgoedmarkt en onze bouwtechnische bagage kunnen wij een onafhankelijke waardebepaling opstellen.

Tijdens het plaatsbezoek aan het onroerend goed zal de huidige toestand beschreven en geëvalueerd worden. Bij de berekening van de waarde wordt ook rekening gehouden met de waarde van omliggende percelen en gebouwen.

PLAATSBESCHRIJVING

Een plaatsbeschrijving is een verslag opgebouwd uit tekst en foto’s waarin de aard, de huidige toestand van een onroerend goed en de eventuele gebreken worden beschreven.
PLAATSBESCHRIJVING BIJ BOUWWERKEN —
Plaatsbeschrijvingen bij bouwwerken worden opgemaakt om te kunnen vaststellen of een aanpalende eigendom enige schade heeft ondervonden door de uitvoering van de bouwwerken. De voornaamste oorzaken van schade zijn waterindringing en stabiliteitsproblemen. Alle fouten, gebreken en beschadigingen waarmee de beschreven goederen belast zijn, worden in een proces verbaal van plaatsbeschrijving opgetekend. Deze gebreken kunnen bijvoorbeeld zijn: barsten, scheuren, verzakkingen, uit het lood staan van muren, gebrekkig werkende ramen en deuren,…
PLAATSBESCHRIJVING BIJ VERHUUR —
Bij een plaatsbeschrijving bij verhuur wordt vastgesteld wat de staat van het te verhuren object is bij aanvang van het huurcontract. Dit is vaak onderwerp van een juridische strijd. Om de juridische zekerheid van zowel huurder als verhuurder te vergroten wordt een plaatsbeschrijving vaak uitgevoerd. Na beëindiging van de huurovereenkomst kan, indien gewenst, een ‘staat van vergelijking’ worden opgemaakt.
PLAATSBESCHRIJVINGEN

/////////////////////////

Bovijn Pieter

Beëdigd Landmeter-expert

LAN 101430

Gsm: 0473 / 81 24 56

Vervacke Jan

Beëdigd Landemeter-expert

LAN 141590

Gsm: 0474 / 65 38 03

Kanegem-Dorp 7 - 8700 Kanegem

BTW BE 0740 651 715

E: info@toporama.be

CONTACT ---

/////////////////////////

Bovijn Pieter

Beëdigd Landmeter-expert

LAN 101430

Gsm: 0473 / 81 24 56

Vervacke Jan

Beëdigd Landemeter-expert

LAN 141590

Gsm: 0474 / 65 38 03

Kanegem-Dorp 7 - 8700 Tielt

BTW BE 0634 845 994

E: info@toporama.be

Bovijn Pieter

Beëdigd Landmeter-expert

LAN 101430

Gsm: 0473 / 81 24 56

Vervacke Jan

Beëdigd Landemeter-expert

LAN 141590

Gsm: 0474 / 65 38 03

Kanegem-Dorp 7 - 8700 Kanegem

BTW BE 0740 651 715

E: info@toporama.be

CONTACT ---

14 + 14 =